Struktura własnościowa, majątek

Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Pionki nie posiadająca osobowości prawnej.

Mienie Szkoły stanowi mienie gminne:

  • aktywa trwałe: 
  • aktywa osobowe: