Rada Pedagogiczna

W Zespole działa Rada Pedagogiczna. Kompetencje Rady Pedagogiczne określa art. 70 ustawy Prawo oświatowe oraz Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jedlni.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

  • dyrektor i wicedyrektor Zespołu
  • nauczyciele
  • pedagog
  • bibliotekarz
  • logopeda

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.