Samorząd Uczniowski

W Zespole działa Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa art. 85 ustawy Prawo oświatowe oraz Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Samorząd Uczniowski reprezentują:

  • Przewodniczący: Wojciech Amanowicz
  • Członek: Wiktoria Tabor
  • Członek: Hanna Amerek

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.