Samorząd Uczniowski

W Zespole działa Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa art. 85 ustawy Prawo oświatowe oraz Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Samorząd Uczniowski reprezentują:

  • Przewodniczący: Natasza Zofia Wakulińska
  • Członek: Kacper Mróz
  • Członek: Bartłomiej Wojdat

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.