Jesteś tutaj: Start

Dane podstawowe

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Jedlni jest jednostką organizacyjną Gminy Pionki.
Adres: Jedlnia 93, 26-670 Pionki
tel/fax: 48 612 71 21
mail: poczta@jedlnia.edu.pl
www: www.jedlnia.edu.pl
NIP: 7962922120
REGON: 001196229
RSPO: 107507
Dyrektor: Grzegorz Amanowicz
Wicedyrektor: Danuta Jelińska

Szkoła zatrudnia 31 nauczycieli w tym: 21 dyplomowanych, 4 mianowanych, 5 kontraktowych, 1 stażystów oraz 1 pracownika administracji i 6 pracowników obługi.
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni uczy się 209 uczniów w 14 oddziałach klas I-VIII oraz 60 dzieci w 3 oddziałach przedszkolnych.
Pomieszczenia szkolne to: 16 sal lekcyjnych, 1 sala gimnastyczne, 1 pracownia komputerowa, wyposażona w 24 stanowiska uczniowskie, 1 pracownia językowa z systemem audiowizualnym, biblioteka z czytelnią oraz świetlica.
Zajęcia odbywają się w godz. 8:00 - 14:25
W szkole działają organy: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Jedlni, Jedlnia 93, 26-670 Pionki.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania ustawowych i statutowych działań szkoły.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych