Harmonogram rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Jedlni na rok szkolny 2024/2025

L.p.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie z wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03.2024 godz. 8:00

22.03.2024 godz. 14:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25.03.2024 godz. 8:00

29.03.2024 godz. 14:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

03.04.2024 do godz. 13:00

4.

Pisemne potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola przez rodzica kandydata

08.04.2024 godz. 8:00

10.04.2024 godz. 14:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.04.2024 do godz. 13:00

6.

Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

06.05.2024 godz. 8:00

10.05.2024 godz. 14:00

7.

Postępowanie uzupełniające – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

13.05.2024 godz. 8:00

17.05.2024 godz. 14:00

8.

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

20.05.2024 godz. 13:00

9.

Postępowanie uzupełniające – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

22.05.2024 godz. 8:00

24.05.2024 godz. 14:00

10.

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

27.05.2024 godz. 13:00

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni na rok szkolny 2024/2025

L.p.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03.2024 godz. 8:00

15.03.2024 godz. 14:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń do szkoły obwodowej oraz wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.03.2024 godz. 8:00

19.03.2024 godz. 14:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

21.03.2024 godz. 12:00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

22.03.2024 godz.8:00

24.03.2024 godz. 14:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

27.03.2024 godz. 12:00 

6.

Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

29.03.2024 godz. 8:00

04.04.2024 godz. 14:00 

7.

Postępowanie uzupełniające – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

05.04.2024 godz. 8:00

09.04.2024 godz. 14:00 

8.

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

11.04.2024 godz. 12:00

9.

Postępowanie uzupełniające – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

15.04.2024 godz. 8:00

18.04.2024 godz. 12:00

10.

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

22.04.2024 godz. 14:00

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 16 luty 2024 12:25 Amanowicz Grzegorz