Harmonogram rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jedlni na rok szkolny 2023/2024

 L.p.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie z wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03.2023 – godz. 8:00

24.03.2023 – godz. 14:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

27.03.2023 – godz. 8:00

31.03.2023 – godz. 14:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

03.04.2023 do godz. 13:00

4.

Pisemne potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola przez rodzica kandydata

05.04.2023 godz. 8:00

07.04.2023 godz. 14:00

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.04.2023 do godz. 13:00

6.

Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

08.05.2023 godz. 8:00

12.05.2023 godz. 14:00

7.

Postępowanie uzupełniające – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

15.05.2023 godz. 8:00

18.05.2023 godz. 14:00

8.

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

18. 05. 2023 godz. 13:00

9.

Postępowanie uzupełniające – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

22 05. 2023 godz. 8:00

24. 05. 2023 godz. 14:00

10.

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

26.05.2023 godz. 13:00

 Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03.2023 godz. 8:00

15.03.2023 godz. 14:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń do szkoły obwodowej oraz wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

16.03.2023 godz. 8:00

 

17.03.2023 godz. 14:00

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

20.03.2023. godz. 12:00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

21. 03. 2023 godz.8:00

23.03.2023 godz. 14:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

24.03.2023. godz. 12:00

 

6.

Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

28.03.2023 godz. 8:00

 

03.04.2023 godz. 14:00

 

7.

Postępowanie uzupełniające – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

05.04.2023 godz. 8:00

 

07.04.2023 godz. 14:00

 

8.

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

12.04.2023 godz. 12:00

9.

Postępowanie uzupełniające – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

13.04.2023 godz. 8:00

17.04.2023 godz. 12:00

10.

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

20.04.2023 godz. 14:00

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 06 marzec 2023 12:52 Amanowicz Grzegorz
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 luty 2024 11:05 Amanowicz Grzegorz