Jesteś tutaj: Start

Dane podstawowe

Zespół Szkolno Przedszkolny w Jedlni jest jednostką organizacyjną Gminy Pionki w skład którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Jedlni oraz Publiczne Przedszkole w Jedlni.
Adres: Jedlnia 93, 26-670 Pionki
tel/fax: 48 612 71 21
mail: poczta@jedlnia.edu.pl
www: www.jedlnia.edu.pl
NIP: 7962922120
REGON: 389674398
RSPO: 277932
Dyrektor: Grzegorz Amanowicz
Wicedyrektor: Małgorzata Gonciarz

Zespół Szkolno-Przedszkolny zatrudnia 36 nauczycieli w tym: 22 dyplomowanych, 3 mianowanych, 6 kontraktowych, 4 stażystów oraz 1 pracownika administracji i 6 pracowników obługi.
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni uczy się 179 uczniów w 12 oddziałach klas I-VIII oraz 91 dzieci w 5 oddziałach Publicznego Przedszkola w Jedlni.
Pomieszczenia szkolne to: 16 sal lekcyjnych, 1 sala gimnastyczne, 1 pracownia komputerowa, wyposażona w 24 stanowiska uczniowskie, 1 pracownia językowa z systemem audiowizualnym, biblioteka z czytelnią oraz świetlica.
Zajęcia szkolne odbywają się w godz. 8:00 - 14:25
Przedszkole pracuje w godzinach 7:00 - 16:30
W szkole działają organy: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlni, Jedlnia 93, 26-670 Pionki.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania ustawowych i statutowych działań szkoły.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych