Informacja o wyborze oferty - Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jedlni

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 sierpnia 2021

  Informacja o wyborze oferty w postępowaniu

 Działając na podstawie art. 253  ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.(Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm) – dalej Pzp,  Zamawiający informuje, że do wykonania zamówienia na „Przygotowanie i dostawę posiłków dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jedlni”,  wybrano ofertę Wykonawcy:

Ośrodek Usługowo-Edukacyjny „Dwór Jakuba” Barbara Rakowska, z siedzibą Jedlnia 71, 26-670 Pionki.  Oferta otrzymała: w kryterium „cena”-  100 pkt.

Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia a jego oferta uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o kryteria ustanowione w postępowaniu,  ponadto jest jedyną niepodlegającą odrzuceniu ofertą złożoną w postępowaniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni
Data utworzenia:2021-08-16
Data publikacji:2021-08-16
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:511